Kontakt

kontakt

ATELIER TOMASZ OSSOLIŃSKI
ul. Mokotowska 46A lok.6
00-543 Warszawa
tel. +48 500 166 566
Email: info@ossolinski.com

MARKETING MANAGER
tel. +48 511 477 161
Email: marketing@ossolinski.com

Mazal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mokotowska 46A/6, 00-543 Warszawa
Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dla Warszawy Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000665792, NIP:7010672153; REGON 366701130, Kapitał Zakładowy 5 000 PLN